Mødeplan for Grønt Råd

Mødeplan for Grønt Råd i 2019 er:
Tirsdag den 19. marts kl. 14-16.30

Torsdag den 20. juni kl. 14-17

Torsdag den 5. september kl. 14-17
Torsdag den 14. november kl. 14-17

Temamøde med Teknik og Miljøudvalget torsdag den 21. november kl. 16-19