Projekter som Grønt Råd har støttet

Grønt Råd har et mindre budget til rådighed hvert år til egne aktiviteter og projekter. Grønt Råd har blandt andet støttet følgende projekter:

2017

Forbedring af Nordsøstien - 16.000 kr.


Tilskud til forsøg med udlæg af ecoblocke på meget våde strækninnger af vandreruten Nordsøstien ved Halvrebene

2016

Projekt om netværk af primitive overnatningspladser for kano og kajaksejlere ved Mariager Fjord - 6.000 kr.

Midlerne er reserveret til at understøtte, at frivillige og erhvervsdrivende kano- og kajakinteressenter kan etablere primitive overnatningspladser og få udarbejdet en folder.

Ren Kommune skilte - 10.000 kr.

Skilte om affaldsindsamling til landbyer og lokalområder, som de kan sætte op indenfor byskiltene forud for Ren Dag.

2015 

Brofag ved Glenstrup Sø - 6.500 kr.

Forbedring af adgangsforhold til Glenstrup Sø ved Holmgård med et brofag til eksisterende bro.

Formidling om gravhøj og stier ved Frydensbjerg - 3.500 kr.

Tilskud til fomidlingsskilt ved Frydensbjerghøjen, en gravhøj fra bronzealderen og med henvisning til stier i Mariager Vesterskov og nærområde. 

Hohøj og Alstrup Krat - 25.000 kr.

Tilskud til et formidlings- og stiprojekt på Høhøj og det omkringliggende Alstrup Krat, hvor det fredede områder er udvidet. Ønsket er at binde Hohøj bedre sammen med Mariager i samarbejde med lokale.

2014

Omlægning af Nordsøstien - 15.000 kr.


Omlægning af ruten to steder, så den går mere kystnært.

2013

Naturformidling og adgang til St. Blåkilde - 9.790 kr.

Forbedret formidling og spang ved St. Blåkilde.
 

Projekt ”Pilgrimshus til vor tids pilgrimme, Fase II” - 10.000 kr.


Vedr. indretning af et pilgrimsherberg for at etablere flere sovepladser og tekøkken til brug for både fastboende og besøgende til Mariagerfjord området.

Projekt Hjulrenden i Hadsund - 10.000 kr.

Naturgenopretning og undervisning af børn om natur 

2012

Filmprojekt om Villestrup Å - 15.000 kr.

Film om naturgenopretning og kulturhistorie i Villestrup Ådal med optagelse før, under og efter nedlæggelse af dambrug.

2011

”Reetablering af Skrødstrup Mølledam” - 10.000 kr.

Projektet indeholder elementer af såvel naturgenopretning, kulturhistorie, adgang til naturen og formidling. Derudover er projektet delvist baseret på inddragelse af lokalbefolkningen og frivillig arbejdskraft.

2010

Bro over Haslevgaarde Å - 10.000 kr.

Etablering af en bro over Haslevgaarde Å giver vandrere mulighed for at færdes langs kysten i stedet for at skulle passere åen ved landevejen.

Pleje af naturarealer på Mosely 3.650 kr.

Tilskud til tilsåning af et tidligere landbrugsareal med en brak- og blomsterengblanding af hjemmehørende danske arter.

2009

Skovpartnerskaber i Mariagerfjord Kommune - 10.000 kr.

Tilskud til projekt om natur og friluftsliv i de kommunale skove som er støttet at Naturstyrelsens Grønne Partnerskabspulje, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Mariagerfjord Kommune. 

2008

Rydning af kirkesti i Visborg - 4.400 kr.

Tilskud til rydning af tidligere kirkesti fra Elmelunden til kirken.