Mariagerfjord Natur- og Miljøpris

Udvalget for Teknik og Miljø uddeler sammen med Grønt Råd Mariagerfjord Natur- og Miljøpris, der består af et diplom og en præmie. Mariagerfjord Natur- og Miljøpris uddeles en gang årligt. 
 

Hvem kan indstilles til Natur- og Miljøprisen?
Til prisen kan indstilles en eller flere privatpersoner, en forening eller organisation, et erhverv, en virksomhed eller en institution, der har gjort en særlig indsats for at fremme natur, miljø og bæredygtig udvikling i Mariagerfjord Kommune.

Hvad kan man indstilles for?
Projekter eller initiativer, der bliver indstillet, skal opfylde flere af disse kriterier:

  • Løse specifikke natur-, miljø- eller klimaproblemer med succes.
  • Gøre noget særligt for at fremme en sund miljøtilstand i Mariager Fjord.
  • Øge miljøbevidstheden og miljøhensynet blandt en større gruppe personer.
  • Inddrage flere forskellige interessenter eller borgergrupper eller skabe netværk.
  • Have nyhedsværdi og mulighed for at kunne spredes til andre.
  • Fremme en bæredygtig udvikling på tværs af emner som fx natur, miljø, klima, økonomi, sundhed, kultur og sociale faktorer

Hvad kræver det?
Prismodtagere skal være bosiddende i Mariagerfjord Kommune eller være ansat i en virksomhed eller engageret i en forening eller en institution, der har adresse og udfører deres virke i Mariagerfjord Kommune.

Hvem kan indstille?
Alle, der bor, arbejder eller er foreningsaktive i Mariagerfjord Kommune kan indstille andre eller sit eget initiativ til Mariagerfjord Natur- og Miljøpris ved at skrive 1-2 sider, der beskriver et projekt eller et initiativ med oplysninger om, hvilke nye værdier, der er skabt, formålet med initiativet, resultaterne, hvem projektet kommer til gode, samarbejdspartnere og hvordan projektet eller initiativet lever op til kriterierne for Mariagerfjord Natur- og Miljøpris. 

Natur- og Miljøpriskomitéen
Der nedsættes en Mariagerfjord Natur- og Miljøpris komité på tværs af Udvalget for Teknik og Miljø samt Grønt Råd, således at der udpeges op til 3 personer fra henholdsvis udvalg og råd til komitéen. Grønt Råd er omdrejningspunkt for det praktiske omkring Mariagerfjord Natur- og Miljøpris. Komitéen har i 2019 besluttet at omdøbe prisen til at hedde Natur- og Miljøpris i stedet for tidligere kun Miljøpris.

Indstillinger sendes til Grønt Råd c/o Teknisk Sekretariat, Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro senest onsdag den 31. august hvert. Yderligere oplysninger kan fås hos Grønt Råds Sekretariat på tlf. 97113612/23335081 eller mail: intay@mariagerfjord.dk


 


 

 

Mariagerfjord Natur- og Miljøpris 2019/2020

Hobro Golfklub og Fuglegruppen under Danmarks Naturfredningsforening fik tilsammen overrakt Natur- og Miljøprisen for deres store arbejde med at fremme biodiversitet og friluftsliv på golfbanen i Hobro.


Mariagerfjord Miljøpris 2018Onsdag eftermiddag den 28. november blev spændingen udløst om, hvem der får Mariagerfjord Miljøpris i 2018. Naturluppen, der er et frivilligt initiativ til at skabe opmærksomhed omkring natur, miljø og bæredygtighed, blev vinderen.

 

Repræsentanter for Udvalget for Teknik og Miljø og Grønt Råd var onsdag kl. 17 mødt op på rådhuset i Hadsund for at overrække Mariagerfjord Miljøpris 2018 til dette års vinder. Jørgen Hammer Sørensen, der er formand for Teknik og Miljøudvalget, fortalte, at der var enighed i miljøpriskomitéen om, at miljøprisen skulle gå til Naturluppen. To af kvinderne bag Naturluppen, Mette Õsland Pedersen og Gitte Holm var mødt frem for at modtage miljøprisen. Deres makker, Mona Phipps, var rejst til udlandet, men var med dog med på et billede.

 

Jørgen Hammer Sørensen holdt en lille tale om miljøprisen og de kriterier, der uddeles efter. Naturluppen er valgt til miljøprisen 2018, fordi det er et initiativ baseret på frivillige, der gør en synlig indsats for at øge opmærksomhed på natur og miljø og fremme handlekraften hos børn og voksne. 

 

”Komitéen finder det spændende, at Naturluppen har udviklet, startet og videreført konceptet igennem en årrække. Med miljøprisen vil miljøpriskomitéen gerne anerkende jeres store engagement, så det også kan fortsætte fremover”, forklarede Jørgen Hammer Sørensen og tilføjede, at samtidigt kan Naturluppens frivillige engagement vise andre, at det nytter at gøre en frivillig indsats for at fremme natur, miljø og en bæredygtig udvikling.

 

Efter overrækkelse af diplom og en check på 5.000 kr., blev der skålet i æblecider. Mette Õsland Pedersen og Gitte Holm fortalte derefter med stor begejstring om deres initiativ med Naturluppen, som de tre kvinder har udviklet i fællesskab. Når de kommer ud og taler med børn og voksne har de altid en gave med – en pose med en grankogle, en naturlup, klistermærker, postkort og naturinformation. Grankoglen er god til at formidle små huskeregler. Naturluppen har også altid et pindsvin og muldvarpen ’Mulle’ med.

 

Miljøprisen blev ikke uddelt i 2017


Mariagerfjord Miljøpris 2016

Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL), Klostermarken 3. 9550 Mariager vandt miljøprisen i 2016.

Prisen blev overrakt af formand for Teknik og Miljøudvalget, Jørgen Hammer Sørensen den 25. oktober sammen med medlemmer fra Grønt Råd. Miljøprisen består af et diplom og en check på 5.000 kr. samt selvfølgelig æren. Administrerende direktør, Franz Cuculiza og medarbejdere fra virksomheden var til stede for at modtage miljøprisen og fortælle om virksomheden og deres motivation.

 

Ved udvælgelsen lagde miljøpriskomitéen vægt på virksomhedens ihærdighed og nytænkning i at genanvende plast, der gør en stor forskel for, hvordan plastaffald bliver håndteret i Danmark og genanvendt som ressource til nye produkter. Komitéen finder det spændende, at virksomheden siden sin start i 1972, konstant har arbejdet på at finde nye måder til at genanvende plast på, senest at udvikle vaskemetoder til beskidt plast, at indsamle og udskille plastrester, og samarbejde med Mariagerfjord Kommune om uddannelse af medarbejdere på genbrugspladser, indsamling af plast og optimal skiltning.

 

Det var med stor glæde og taknemmelighed, at administrerende direktør, Franz Cuculiza, modtog beskeden om, at Aage Vestergaard Larsen modtager prisen i år.
’Det betyder rigtig meget for os at få miljøprisen og den lokale anerkendelse af de resultater, vi længe har arbejdet på at skabe’, udtaler Franz Cuculiza, som også betragter det som en anerkendelse af, at virksomheden strategisk har valgt at arbejde med forretningsudvikling med bæredygtighed og cirkulær økonomi for øje.

”At forretningsudvikle, samtidig med at vi er innovative, betyder vi samarbejder bredt med fokus på den cirkulære økonomi. At se muligheder frem for begrænsninger har altid været i
vores DNA”, udtaler forretningsudviklingschef Gitte Buk Larsen.

Virksomheden har vundet flere priser for deres pionerarbejde som DI Aalborgs Initiativpris, Mariagerfjord Erhvervsråds Aktivpris, Plastindustriens Pris og Rotary Hadsunds Erhvervspris. ’Vi er rigtig glade for alle priserne, som vi har modtaget gennem årene, fordi det viser, at vi hele tiden udvikler mulighederne for at genanvende plast. Miljøprisen betyder meget for os, fordi vi hele tiden arbejder på at minimere ressourcespild og have fokus på cirkulær økonomiikke bare her i Mariager, men også i samfundet som helhed’, fortæller Franz Cuculiza.

 


Mariagerfjord Miljøpris 2015

Miljøprisen gik i 2015 til Mariagerfjord Gymnasium. Ved udvælgelsen lagde miljøpriskomitéen vægt på, at Mariagerfjord er det første gymnasium i Danmark til at opnå Grønt Flag og især samarbejdet med eleverne omkring miljøråd, energibesparelser og kampagner for samkørsel er prisværdigt.
Også gymnasiets mangeårige arbejde med energi og miljø er imponerende – både med fysiske tiltag og med at inddrage energi og miljø i undervisningen, hvor eleverne ofte er meget opsøgende i det omkringliggende samfund.

Kommunen -  både politikere og administration - bliver jævnligt kontaktet af elever, når de søger information til projektarbejdet om energi og miljø.

 

Til at modtage prisen var to elever fra gymnasiets miljøudvalg, Simon Peter Haubro fra 3.d og Sigrid Bromose Langgaard fra 1.e, rektor Jette Engelbreth, driftsleder Jan Larsson og lærer Kaj Edlund. Assisteret af Finn Frandsen fra Grønt Råd, kunne formand for Teknik og miljøudvalget, Jørgen Hammer Sørensen, overrække et diplom og en check på 5.000 kr. foran hundredevis af hujende og klappende elever i gymnasiets grønnegård.

Simon Peter Haubro takkede på vegne af miljøudvalget, der består af omkring 20 elever og nogle lærere fra gymnasiet.

- Det er ikke kun en anerkendelse af vores miljøarbejde på gymnasiet, men i høj grad også en motivationspris, så vi vil meget videre med at lave kampagner og aktiviteter for at spare energi og gøre noget for miljøet, konkluderede han.

 

Også rektor Jette Engelbreth var stolt og meget glad for at modtage miljøprisen.

- Gymnasiets grønne profil er et resultat af en fælles indsats, som både elever og personale har været dybt engageret i. Prisen viser, at vi er på rette vej, men det betyder ikke, at vi er i mål. Vi vil fortsat arbejde for at gøre Mariagerfjord Gymnasium endnu mere bæredygtig, udtaler Jette Engelbreth.

 

Rektor fortalte, at Mariagerfjord Gymnasium for nyligt har haft besøg af Energitjenesten. Her mødtes repræsentanter fra Miljørådet, driftsleder Jan Larsson og rektor Jette Engelbreth med en energirådgiver for at tale om yderligere energibesparelser. Efterfølgende fortalte Energirådgiver Niels Hørby, at han var imponeret over gymnasiets grønne arbejde og havde faktisk svært ved at finde energispild, fordi der allerede er gjort så meget.

 

Billedet 1: Fra venstre: Jørgen Hammer Sørensen, Sigrid Bromose Langgaard fra 1.e, Simon Peter Haubro fra 3.d, driftsleder Jan Larsson, gymnasielærer Kaj Edlund og rektor Jette Engelbreth.
 


 

Mariagerfjord Miljøpris 2014

 

I 2014 gik Miljøprisen gik til landmandspar Tine og Per Rytter Andersen i Hvilsom, der driver et økologisk landbrug med 130 malkekøer og dyrker gamle kornsorter som spelt foruden at pleje naturen ved Simested Å. Landmandsparret blev indstillet af Landdistriktsrådet. Landmandsparret Tine og Per Rytter Andersen er et godt eksempel på, at det er muligt at leve af at producere fødevarer og samtidigt passe på natur og miljø, fordi de arbejder med mange forskellige tiltag, der fremmer en mere varieret natur, forbedrer miljøet og dyrevelfærd og er til inspiration for andre. 

Tine og Per Rytter Andersen modtog et diplom og en check på 5000 kr. samt bogen "Mariager Fjords natur". "Det er ikke ofte, at landbruget modtager priser for miljø, så det er vi stotlte af på vegne af vores kolleger og de økologiske landbrug i kommunen", sagde Per Rytter Andersen og understregede, at de jo ikke er unikke, men arbejder med det, som de tror på og har en filosofi som ligner tidligere tiders landbrug, hvor det er vigtigt at have forskellige produktionsformer. Han uddybede med, at landbruget har malkekvæg og har jord til både at producere foder til dyrene og til at dyrke andre afgrøder til salg. De har i mange år dyrket spelt til det økologiske bageri Aurion i Nordjylland. En kuriositet som han fremhævede var, at der blev fundet spelt i maven på moseliget 'Gravballemanden', hvilket understreger, at der er tale om gamle kornsorter.  
 


 

Mariagerfjord Miljøpris 2013 

Vinderen af miljøprisen 2013 blev Moselys Venner ved Mariager, der var indstilliet af Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune og Skørdstrup Bylaug. Moselys Venner har i mange år gennemført projekter som skovrejsning, naturpleje med kogræsserlaug, vildtplantning, etablering af læhegn og biskole, der bidrager til naturens mangfoldighed og et godt miljø. Samtidigt er der etableret friluftsfaciliteter med sheltere, bålhytte, opholdsarealer og stier, der fremmer friluftsliv og giver mange brugere adgang til at bruge stedet. Undervejs har Moselys Venner gjort meget for at inddrage forskellige interessenter og formidle hensyn til natur og miljø til skoleelever og besøgende. Mosely er unikt, men initiativerne, som Moselys Venner har taget, har store potentialer for at være til inspiration for og at kunne spredes til andre. Ved løbende at afprøve forskellige initiativer sikrer Moselys Venner, at der til stadighed er nyhedsværdi ved Mosely.
 


Mariagerfjord Miljøpris 2012

I 2012 blev vinderen er Nordjysk Naturkød, Hadsund Kreaturslagteri ved Søren Svendsen. De blev indstillet af en af deres trofaste kunder, Bente Hansen fra Hadsund, der har store roser tilovers for varemærket og slagteriet. Miljøprisen med diplom og en check på 5.000 kr. blev uddelt til  Salgsdirektør Torben Hedegaard Jensen, Hadsund Kreaturslagteri a/s af Formanden for Teknik og Miljø, Preben Christensen ved Fjordens Dag i Stinesminde.
Ved udvælgelsen lagde miljøpriskomitéen vægt på den betydning Nordjysk Naturkød har for naturpleje, forbrugersikkerhed og lokale arbejdspladser. Varemærket Nordjysk Naturkød forpligtiger slagteriet til at levere oksekød fra landmænd, hvis dyr afgræsser naturarealer rundt omkring i Nordjylland. Der er endvidere stor fokus på hygiejne og kontrol. Varemærket blev udviklet i Nordjyllands Amt og blev efter kommunesammenlægningen overtaget af Hjørring Kommune. I 2008 overtog Hadsund kreaturslagteri varemærket og har derved sikret, at konceptet med naturpleje og naturkød kunne leve videre.

Med miljøprisen ønsker miljøpriskomitéen at anerkende slagteriets videreførelse af konceptet og skabe opmærksomhed omkring Nordjysk Naturkød, der har potentiale for at blive mere udbredt. Der er et meget stort behov for at fremme naturpleje, da mange naturarealer gror til grundet manglende afgræsning. Varemærket Nordjysk Naturkød giver mulighed for, at flere landmænd kan finde økonomi i at afgræsse naturområderne. Nordjysk Naturkød kan gennem Hadsund Kreaturslagteri også bidrage til at skabe lokale arbejdspladser og produkter.
 


Mariagerfjord Miljøpris 2011

I 2011 var der kun en enkelt indstilling til Mariagerfjord Miljøpris. Derfor besluttede Miljøpriskomitéen, at Miljøprisen ikke skal uddeles i 2011 på grund af for få indstillinger. I stedet vil den indkomne indstilling blive medtaget til vurderingen af indstillinger til Miljøpris 2012.


Vinder af Mariagerfjord Miljøpris 2010 

Vinderen af Mariagerfjord Miljøpris 2010 blev Miljøprisen blev Arden Varmeværk og Rockwool, der blev indstillet af den tidligere borgmester i Arden Kommune og folketingsmedlem, Arne Toft, for deres samarbejde omkring udnyttelsen af overskudsvarme fra virksomheden. Prisen blev uddelt af formanden for Teknik og Miljøudvalget, Preben Christensen ved Fjordens Dag i Stinesminde den 12. september 2010 til Søren Jensen, Arden Varmeværk og fabrikschef Herluf nielsen, Rockwool. Vinderne har doneret beløbet på 5.000 kr. til Arden Naturpark og Arden Dyrepark, så pengene kan komme mange til gode.

Baggrunden for udvælgelsen af Arden Varmeværk og Rockwool var det fokus og den betydning deres samarbejdsprojekt om overskudsvarme får for klima og energi:
o Det kommer til at batte noget i forhold til at reducere forbruget af fossile brændstoffer, udledningen af CO2 og vandforbruget og samtidigt sparer penge for mange mennesker.
o Det bidrager til at fremme brugen af vedvarende energikilder i kommunen.
o Det er til inspiration for andre, der kæmper med at finde nye veje og løsninger til at løse problemstillinger omkring vores fremtidige energiforsyning, fx vores mange barmarksværker.
o Parterne viger ikke tilbage for at tage debatten op omkring fremtidig brug og udfasning af eksisterende fossile brændstoffer.
o Det passer fint sammen med kommunens arbejde for at fremme en mere klima- og miljøvenlig energiforsyning og klimakommuneindsatsen. 
 


Vinder af Mariagerfjord Miljøpris 2009

Vinderen af Mariagerfjord Miljøpris 2009 blev kloakdoktoren Verner H. Kristiansen, der blev indstillet af to personer – blandt andet på grund af sit store engagement med at udbrede viden og motivere til handling omkring spildevand i det åbne land, herunder skolekampagnen på www.skideligeglad.dk, udstillinger, kloakklovne, tømningsordning og motivation for miljøtiltag indenfor kloakbranchen som formand for de Danske Kloakmestre. Det blev afsløret på Fjordens Dag søndag den 13. september kl. 13 i Stinesminde af Udvalgsformand Preben Christensen.