Kontaktoplysninger


Hvis du vil i kontakt med Grønt Råd kan du ringe eller skrive til:

Formand Jørgen Ussing, Fagchef for Natur og Miljø, Mariagerfjord Kommune
Tlf.: 97 11 36 20
E-mail: jouss@mariagerfjord.dk

Sekretær Inger Taylor, Miljøvejleder, Teknisk Sekreatariat, Mariagerfjord Kommune
Tlf.: 97 11 36 12 7 23 33 50 81
E-mail: intay@mariagerfjord.dk