Grønt Råd

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune besluttede i 2007 at oprette et Grønt Råd med repræsentanter for forskellige interesseområder: 

 1. Natur og miljø
 2. Friluftsliv generelt
 3. Skoverhverv
 4. Landbrugserhverv
 5. Øvrige erhverv
 6. Turisme
 7. Jagt
 8. Lyst- og erhvervsfiskeri
 9. Sejlads
 10. Fugle og internationale forpligtigelser
 11. Vandre/cykelruter og -aktiviteter.

 

Derudover er der udpeget en repræsentant for kommunens Landdistriktsråd og fra Skov og naturstyrelsen Himmerland samt en formand og sekretær fra Mariagerfjord Kommune.

 

Grønt Råds medlemmer er valgt for 4 år af gangen.
 

Hvem kan sidde i det grønne råd?

Foreninger, råd eller organisationer indenfor et af ovenstående 11 punkter, Landdistriktsrådet, Skov og Naturstyrelsen og Mariagerfjord Kommune.


Udover at være medlem og udpeget af en forening, et råd eller en organisation, skal repræsentanter i Grønt Råd være bosiddende i Mariagerfjord Kommune eller kunne domumentere en tæt tilknytning til Mariagerfjord Kommune. 


Det grønne råd kan nedsætte arbejdsgrupper omkring forskellige enmer, hvor de kan invitere alle, der har lyst, til at deltage. 

 

 

Indstilling af medlemmer til Grønt Råd 2022 - 2025

Nu er det blevet tid til at vælge medlemmer til et nyt Grønt Råd for perioden 2022 - 2025 i Mariagerfjord Kommune.

 

Vi vil hermed opfordre organisationer med interesse for Grønt Råd til at indstille et medlem til Grønt Råd inden for jeres interesseområde senest mandag d. 3. januar 2022

 

Læs mere om, hvordan I gør.