Grønt Råds medlemmer

Medlemmer af Grønt Råd fra 2018-2021 er:
 

Interesse område

Forening/organisation

Navn

 Natur og miljø

 DN Mariagerfjord

 Ole Guldberg

 Friluftsliv generelt

 Friluftsrådet

 Finn Frandsen         

 Skoverhverv

 Dansk Skovforening

 Torben Sommer-
 Larsen

 Landbrugserhverv

 Kronjysk Landboforening

 Morten Schnack

 Øvrige Erhverv

 Mariagerfjord Erhvervsråd

 Vakant

 Turisme

 Mariagerfjord Turistråd

 Uffe Westerberg

 Jagt

 JKF Mariagerfjord

 Per S. Sørensen

 Lyst- og erhvervsfiskeri

 Hobro Sportsfiskerforening

 Anne Grethe Jensen

 Sejlads

 Fjordhavnenes Samarbejdsudvalg

 Mogens Kassner

 Fugle og internationale forpligtigelser

 DOF-Nordjylland

 Thorkild Lund

 Vandre- og cykelruter
samt aktiviteter

Ledig

 

 Landdistriktsråd

 Mariagerfjord Landdistriktsråd

Per Edgar Jørgensen

Naturstyrelsen

 Naturstyrelsen Himmerland

 Kjeld Lundager  Jørgensen

 Mariagerfjord Kommune

 Formand, fagchef

 Jørgen Ussing

 Mariagerfjord Kommune

 Sekretær, Miljøvejleder

 Inger Taylor