Grønt Råds medlemmer

Medlemmer af Grønt Råd fra 2018-2021 er:

Interesse område

Forening/organisation

Navn

 Natur og miljø

 DN Mariagerfjord

 Ole Guldberg

 Friluftsliv generelt

 Friluftsrådet

 Finn Frandsen         

 Skoverhverv

 Dansk Skovforening

 Torben Sommer-
 Larsen

 Landbrugserhverv

 Kronjysk Landboforening

 Theo van Diepen

 Øvrige Erhverv

 Mariagerfjord Erhvervsråd

 Vakant

 Turisme

 Visit Mariagerfjord

 Kristina Lehmann 

 Schjøtt

 Jagt

 JKF Mariagerfjord

 Per S. Sørensen

 Lyst- og erhvervsfiskeri

 Hobro Sportsfiskerforening

 Anna Grethe Jensen

 Sejlads

 Fjordhavnenes Samarbejdsudvalg

 Mogens Kassner

 Fugle og internationale forpligtigelser

 DOF-Nordjylland

 Thorkild Lund

 Vandre- og cykelruter
samt aktiviteter

 Rold Turistforening

 Uffe Westerberg

 Landdistriktsråd

 Mariagerfjord Landdistriktsråd

 Per Edgar Jørgensen

Naturstyrelsen

 Naturstyrelsen Himmerland

 Kjeld Lundager  Jørgensen

 Mariagerfjord Kommune

 Formand, fagchef

 Jørgen Ussing

 Mariagerfjord Kommune

 Sekretær, Miljøvejleder

 Inger Taylor