Møder

 

 

Grønt Råd holder som udgangspunkt 4 møder årligt, hvoraf nogle kan være temamøder sammen med Udvalget for Teknik og Miljø eller offentlige møder.