Kontakt


Grønt Råd kan kontaktes via formand Jørgen Ussing, fagchef for Natur og Miljø eller sekretær Inger Taylor, miljøvejleder i Mariagerfjord Kommune.
Se menuer til venstre.